BELEIDSVERKLARING

Please install Yoast SEO plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

BELEIDSVERKLARING

De Bakker Bedrijfswagen Groep maakt onderdeel uit van de Bakker Groep en heeft als kernactiviteiten: verkoop, onderhoud en reparatie van: bestel- en bedrijfswagens; – getrokken materieel, koelmotoren, laadkleppen en carrosserieopbouw, verhuur van vervangend vervoer, schadeherstel en spuiterij. Onze organisatie bedient de transportbranche van 500 kg tot 50 ton GVW. Daarbij is het leveren van de best mogelijke prestatie tegen voor onze relaties zo gunstig mogelijke condities, tarieven en voorwaarden het uitgangspunt. Wij streven ernaar de verwachtingen van onze relaties steeds te overtreffen. Het beleid van de Bakker Bedrijfswagen Groep is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie waarbij de bedrijfsactiviteiten op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgevoerd en de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

De directie van de Bakker Bedrijfswagen Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefomgeving en streeft naar een zo goed mogelijke balans tussen People, Planet en Profit. De directie is verantwoordelijk en aansprakelijk, schept hiervoor de voorwaarden en stelt de middelen beschikbaar om het kwaliteits- en milieubeleid binnen de Bakker Bedrijfswagen Groep uit te voeren en waar mogelijk te verbeteren. Dit telkens met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving en de technische – en commerciële mogelijkheden. De Bakker Bedrijfswagen Groep wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) concreet en aantoonbaar laten zijn. Daartoe moet het dagelijks denken en handelen passen in dit MVO raamwerk en moet onze verantwoordelijkheid zich ook naar de toekomst uitstrekken.

Om een goede balans tussen People, Planet en Profit te creëren, te handhaven en continue te verbeteren is het kwaliteits- en milieubeleid verankerd in de ISO 9001 en 14001 norm. Dit biedt een vast kader op grond waarvan de bedrijfsprocessen binnen alle geledingen van de organisatie worden uitgevoerd, gemeten, verbeterd en geëvalueerd. Duurzaamheid staat bij de Bakker Bedrijfswagen Groep centraal in alle activiteiten van ontwikkeling, productie, installatie en service. Beheersen en waar mogelijk het verminderen van het gebruik van milieubelastende stoffen zoals koudemiddelen, reinigingsproducten, kunststoffen en het verbruik van energie, water, brandstoffen en het produceren van zo min mogelijk afval is een permanent streven.

De belangrijkste milieuaspecten daarbij zijn:
Gebruik natuurlijke hulpbronnen (energie)
Bodem (voorkomen van vervuiling)
Lucht (uitstoot)

De steeds verdergaande afvalscheiding , het vervangen van producten door producten met minder schadelijke gevolgen met behoud van de kwaliteit, het nemen van maatregelen om het energie- en waterverbruik verder te reduceren alsmede het stimuleren en gebruik van gerecyclede producten, vormen de praktische uitvoering van het beleid en hebben geleid tot een meetbare reductie van de milieueffecten. De Bakker Bedrijfswagen Groep kent haar eigen inkoopcode die voor alle medewerkers in de contacten met haar leveranciers van toepassing is. Voor alle medewerkers van de Bakker Bedrijfswagen Groep geldt deze gedragscode.

De Directie