BELEIDSVERKLARING

Please install Yoast SEO plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

BELEIDSVERKLARING

Bakker Bedrijfswagens is onderdeel van Bakker Holding en heeft als kernactiviteit ‘Verkoop, onderhoud en reparatie van bestel- en bedrijfswagens, getrokken materieel, koelmotoren, carrosserie opbouw en verhuur voor het beroepsgoederen vervoer’. Onze organisatie bedient de transportbranche van 500 kg tot 50 ton GVW. Daarbij heeft het leveren van de best mogelijke prestatie tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze klanten prioriteit en streven wij ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Het beleid van Bakker Bedrijfswagens is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie waarbij de bedrijfsactiviteiten op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgevoerd en de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Het kwaliteit- en milieumanagementbeleid is een dynamisch gegeven. Om dit voortdurend te monitoren en te verbeteren is dit sinds 1994 ononderbroken geborgd in het ISO9001 beleid.  Ter beheersing van de invloed die onze activiteiten hebben op mens en omgeving is er een gestructureerd milieubeleid ontwikkelt dat is geborgd doormiddel van onze ISO14001 certificering.

De directie van Bakker Bedrijfswagens committeert en conformeert zich aan het milieumanagementsysteem ISO14001 en het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 zoals die door DAF Trucks is geformuleerd en richt zich daarbij op continue verbetering van kwaliteit- en milieuprestaties. Naast ISO14001 zijn onze vestigingen met FIAT dealerschap Erkend Duurzaam gecertificeerd.

De door DAF en FIAT gestelde doelstellingen worden daarbij overgenomen en eventueel aangevuld met eigen doelstellingen. Dit alles met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving en  technische- en commerciële mogelijkheden.
De directie van de Bakker Bedrijfswagen Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefomgeving en streeft naar een zo goed mogelijke balans tussen People, Planet en Profit.

Bakker Bedrijfswagens wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet en aantoonbaar laten zijn. Daartoe moet het dagelijks denken en handelen passen in dit MVO raamwerk en moet onze verantwoordelijkheid zich ook naar de toekomst uitstrekken.
Om een goede balans tussen People, Planet en Profit te creëren, te handhaven en continue te verbeteren is de ISO 9001 en 14001 norm in ons kwaliteits- en milieubeleid verankerd. Dit biedt een vast kader op grond waarvan de bedrijfsprocessen binnen alle geledingen van de organisatie worden uitgevoerd, gemeten, verbeterd en geëvalueerd. Duurzaamheid staat bij ons centraal in alle activiteiten van ontwikkeling, productie, installatie en service. Beheersen en waar mogelijk het verminderen van het gebruik van milieubelastende stoffen zoals koudemiddelen, reinigingsproducten, kunststoffen en het verbruik van energie, water, brandstoffen en het produceren van zo min mogelijk afval is een permanent streven.

Onze belangrijkste milieuaspecten zijn:
– Gebruik natuurlijke hulpbronnen (energieverbruik)
– Bodem (voorkomen van vervuiling)
– Lucht (uitstoot)

De steeds verdergaande afvalscheiding, het vervangen van producten door producten met minder schadelijke gevolgen met behoud van de kwaliteit, het nemen van maatregelen om het energie- en waterverbruik verder te reduceren alsmede het stimuleren en gebruik van gerecyclede producten, vormen de praktische uitvoering van het beleid en hebben geleid tot een meetbare reductie van de milieueffecten. De Bakker Bedrijfswagen Groep kent haar eigen inkoopcode die voor alle medewerkers in de contacten met haar leveranciers van toepassing is. Voor alle medewerkers van de Bakker Bedrijfswagen Groep geldt deze gedragscode.

De directie van Bakker Bedrijfswagens is verantwoordelijk en aansprakelijk, schept de voorwaarden en stelt de middelen beschikbaar om het kwaliteit- en milieubeleid binnen Bakker Bedrijfswagen te voeren en te verbeteren.

Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Barneveld, 17 oktober 2018

T. van de Mosselaar
Algemeen Directeur