Voorlichting geven op het Lodenstein College! #techniekverbindt #BakkerBedrijfswagens #onzeAart #LodensteinCollege #jongerenzijnonzetoekomst #Wordtookbedrijfsautotechnicus